ביצוע תקציב על שינוייו מרץ 2019 לא מבוקר

דוח זה הופק מתוך המערכות התפעוליות ומהווה תמונת מצב חלקית בלבד ואין להסיק ממנו מסקנות לעניין הביצוע התקציבי בתכנית זו או אחרת לגבי שנת 2019.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד האוצר
תאריך עדכון אחרון 14 מאי, 2019
נוצר ב 14 מאי, 2019
עדכון
תדירות עדכון המאגר אינו מתעדכן