מרשם מעבדות דיגום ואנליזה אסבסט

מרשם מעבדות אנליזה ופרטיהן, מעבדות דוגמות ופרטיהן, דוגמי אסבסט והכרה במעבדות חוץ,נכון לפברואר 2017. מעבדות המבצעות דגימות אוויר לבדיקת נוכחות סיבי אסבסט. מעבדות המבצעות אנליזה באמצעות מיקרוסקופ לבדיקת ריכוז סיבי האסבסט מדגימת אוויר שניטלה על ידי הדוגם באתר העבודה.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר המשרד להגנת הסביבה
תאריך עדכון אחרון 23 אוגוסט, 2018
נוצר ב 13 יוני, 2017