ארכיון פרשת ילדי תימן ואחרים

פרסום זה מציג את רשימת הנעדרים, שעניינם נחקר לאורך השנים, בשלוש ועדות חקירה. בקובץ קישורים לדוחות המלאים של ועדות החקירה וקישורים לאתר ארכיון המדינה לחיפוש תיקים ומסמכים בעניינו של כל נחקר. בנוסף, לכל נחקר הוספנו קישור פרטני לממצאי כל ועדה שעניינו של הילד נחקר בה.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
אל המקור http://www.archives.gov.il/yco
מחבר ארכיון המדינה
גרסה 1.0
תאריך עדכון אחרון 20 ינואר, 2019
נוצר ב 21 דצמבר, 2016