פריטים ביבוא אישי שקיבלו אישור המשרד.xlsx

קישור למאגר

מתוך תקציר צביר הנתונים

נושא זה קשור לשירות בקשה לאישור ציוד אלחוטי. רשימת פריטים שקיבלו אישור מיוחד מממשרד התקשורת. למידע נוסף על שירות בקשה לאישור ציוד אלחוטי באתר האינטרנט של משרד התקשורת:...

מקור: ציוד אלחוטי - פריטים ביבוא אישי שקיבלו אישור ממשרד התקשורת

הטמע

מידע נוסף

פרטים ערך
תאריך עדכון אחרון 19 מרץ, 2019
נתוני-מטא: תאריך עדכון אחרון 29 ינואר, 2019
נוצר ב 29 ינואר, 2019
פורמט application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
רישיון Creative Commons Attribution
שפהHebrew
נוצרלפני 4 חודשים
מערכת ייחוס גיאודטיותלא רלוונטי
מספר מזהה6fe4073c-c556-4f29-8571-741c2b7c98f2
שינוי אחרוןלפני 3 חודשים
חבילת עדכון9fac2d91-4abc-4cd8-a794-d2c4fa9db1e4
מספר מזהה - גירסהa66661c7-9007-4658-a03f-cdfe0fcd10ec
גודל13.2 KiB
תיאור הכיסוי המרחבילא רלוונטי