רשימת קהילות תומכות לאזרחים וותיקים

רשימת קהילות תומכות עבור אזרחים ותיקים ברחבי הארץ.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
תאריך עדכון אחרון 26 יולי, 2017
נוצר ב 13 יולי, 2017