מרכזי יום לאזרחים ותיקים

רשימת מרכזי היום לאזרחים ותיקים כולל דרכי ההתקשרות לכל מרכז.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
תאריך עדכון אחרון 26 יולי, 2017
נוצר ב 13 יולי, 2017