מכרזים פעילים מסוג רכישת טובין ושירותים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מכרזים פעילים מסוג רכישת טובין ושירותים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
תאריך עדכון אחרון 26 יולי, 2017
נוצר ב 16 יולי, 2017