רשימת המזגנים המאושרים ע"י המשרד

רשימת המזגנים המאושרים לשיווק בארץ לפי דירוג היעילות האנרגטית שלהם.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד האנרגיה
תאריך עדכון אחרון 26 יולי, 2017
נוצר ב 21 מאי, 2017