מוסדות מוכרים להכשרה סוציאלית בחו"ל

רשימת מוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל שנמצאו כשירים ע"י הועדה מטעם המועצה לעבודה סוציאלית להכרה במוסדות ותארים, ולכן מאפשרים רישום של המסיימים בפנקס העובדים הסוציאליים.

המאגר מבוסס על המידע המופיע בדף רישום עובדים סוציאליים - הכרה במוסדות ובתכניות לימודי עבודה סוציאלית בחו"ל באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

השימוש בנתונים באחריות המשתמש בלבד. למידע נוסף, יש לעיין בתנאי השימוש של אתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

Metadata של המאגר

המאגר מכיל רשומות של מוסדות (מסוג AbroadSocialInstitutionsData).

רשומה מכילה את השדות הבאים, כולם מסוג מחרוזות (string):

  • InstituteName: שם המוסד.
  • Country: שם המדינה.
  • InstitutionType: סוג המוסד (לדוגמא: אוניברסיטה, מכללה).
  • RecognizedFrom: תאריך ההכרה במוסד.
  • ProgramDate: תאריך התכנית.
  • DegreeType: סוג תואר (לדוגמא: BSW, MSW) .

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
תאריך עדכון אחרון 20 יוני, 2018
נוצר ב 16 יולי, 2017