קבצי תקציב וביצוע מעודכנים לשנים 2005-2014, כולל מיון כלכלי

מאגר המכיל קבצי תקציב וביצוע לשנים 2005-2014 כולל מיון כלכלי.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד האוצר
תאריך עדכון אחרון 4 פברואר, 2016
נוצר ב 7 דצמבר, 2015