תקציב וביצוע 2015

במאגר זה תוכלו למצוא מידע אודות תקציב 2015

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
אל המקור http://mof.gov.il/
מחבר משרד האוצר
תאריך עדכון אחרון 25 ספטמבר, 2016
נוצר ב 7 דצמבר, 2015