רשות התאגידים - רשם ההקדשות

הקובץ מכיל את רשימת ההקדשים הרשומים במרשם שמנהל רשם ההקדשות. הקובץ, המתעדכן אחת לשבוע, כולל את שם ההקדש ומספר ההקדש.

קבצי מידע ומקורות

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד המשפטים
תאריך עדכון אחרון 5 אוקטובר, 2016
נוצר בתאריך 10 דצמבר, 2015