רשות התאגידים - רשם ההקדשות

הקובץ מכיל את רשימת ההקדשים הרשומים במרשם שמנהל רשם ההקדשות. הקובץ, המתעדכן אחת לשבוע, כולל את שם ההקדש ומספר ההקדש.

נתונים ומקורות

Additional Info

Field Value
Author ministry_of_justice
Last Updated אוקטובר 5, 2016, 16:30 (Asia/Jerusalem)
Created דצמבר 10, 2015, 10:42 (Asia/Jerusalem)