רשות התאגידים - רשם ההקדשות

הקובץ מכיל את רשימת ההקדשים הרשומים במרשם שמנהל רשם ההקדשות. הקובץ, המתעדכן אחת לשבוע, כולל את שם ההקדש ומספר ההקדש.

נתונים ומקורות

פרטים נוספים

פרטים ערך
מחבר משרד המשפטים
תאריך עדכון אחרון אוקטובר 5, 2016, 16:30 (Asia/Jerusalem)
נוצר בתאריך דצמבר 10, 2015, 10:42 (Asia/Jerusalem)