תחנות GPS

תחנות קבע הנן נקודות בעלות דיוק גאוגרפי גבוה. דיוק זה מאפשר את תיקון הסטייה המתקבלת על ידי מכשירי ה GPS.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר המרכז למיפוי ישראל
תאריך עדכון אחרון 26 יולי, 2017
נוצר ב 13 דצמבר, 2015