תשובות לבקשות חופש מידע

תשובות לבקשות חופש מידע הניתנות על ידי הרשויות הציבוריות הכפופות לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (כגון משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, מועצות דתיות וכו'). התשובות מוזנות על ידי הרשויות באתר המרכזי לחופש המידע (foi.gov.il) ובסיוע היחידה הממשלתית לחופש המידע.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד המשפטים
תאריך עדכון אחרון 1 אוגוסט, 2018
נוצר ב 13 דצמבר, 2015