תשובות לבקשות חופש מידע

תשובות לבקשות חופש מידע הניתנות על ידי הרשויות הציבוריות הכפופות לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (כגון משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, מועצות דתיות וכו'). התשובות מוזנות על ידי הרשויות באתר המרכזי לחופש המידע (foi.gov.il) ובסיוע היחידה הממשלתית לחופש המידע.

קבצי מידע ומקורות

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד המשפטים
תאריך עדכון אחרון 5 אוקטובר, 2016
נוצר בתאריך 13 דצמבר, 2015