רשימת הממונים ברשויות הציבוריות מכח חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 פרטי המאגר

רשימת הממונים ברשויות הציבוריות מכח חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998. המאגר כולל את פרטי ההתקשרות עם ממונים על העמדת מידע לציבור שהעבירו את פרטי ההתקשרות עמם לידי היחידה הממשלתית לחופש המידע. המאגר מתעדכן באופן תדיר על ידי היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים באתר המרכזי לחופש המידע (foi.gov.il).

נתונים ומקורות

Additional Info

Field Value
אל המקור zivg@justice.gov.il
Author ministry_of_justice
Last Updated מרץ 12, 2017, 08:25 (Asia/Jerusalem)
Created דצמבר 13, 2015, 08:00 (Asia/Jerusalem)