רשימת הממונים ברשויות הציבוריות מכח חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 פרטי המאגר

רשימת הממונים ברשויות הציבוריות מכח חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998. המאגר כולל את פרטי ההתקשרות עם ממונים על העמדת מידע לציבור שהעבירו את פרטי ההתקשרות עמם לידי היחידה הממשלתית לחופש המידע. המאגר מתעדכן באופן תדיר על ידי היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים באתר המרכזי לחופש המידע (foi.gov.il).

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
אל המקור zivg@justice.gov.il
מחבר משרד המשפטים
תאריך עדכון אחרון 12 מרץ, 2017
נוצר ב 13 דצמבר, 2015