מאגר חברות - רשם החברות

הקובץ מכיל את רשימת החברות הרשומות במרשם שמנהל רשם החברות, למעט חברות מחוסלות וחברות מחוקות. הקובץ, המתעדכן אחת לשבוע, כולל את שם החברה, מספר החברה ותאריך רישומה אצל רשם החברות. פרטים נוספים אודות חברות ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשם החברות בכתובת http://havarot.justice.gov.il. המאגר מתעדכן כל 7 ימים.

נתונים ומקורות

Additional Info

Field Value
Author ministry_of_justice
Last Updated אוקטובר 5, 2016, 16:25 (Asia/Jerusalem)
Created דצמבר 10, 2015, 16:41 (Asia/Jerusalem)