מאגר חברות - רשם החברות

הקובץ מכיל את רשימת החברות הרשומות במרשם שמנהל רשם החברות, למעט חברות מחוסלות וחברות מחוקות. הקובץ, המתעדכן אחת לשבוע, כולל את שם החברה, מספר החברה ותאריך רישומה אצל רשם החברות. פרטים נוספים אודות חברות ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשם החברות בכתובת http://havarot.justice.gov.il. המאגר מתעדכן כל 7 ימים.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד המשפטים
תאריך עדכון אחרון 1 אוגוסט, 2018
נוצר ב 10 דצמבר, 2015