רשימת מאגרי מידע - הרשות הממשלתית למים ולביוב

מאגר נתונים הכולל נתונים הידרולוגים, מילון מונחים, פרטי תאגידי מים וביוב, מחקרים, הקצאה צריכה והפקה.

קבצי מידע ומקורות

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר הרשות הממשלתית למים וביוב
תאריך עדכון אחרון 4 דצמבר, 2017
נוצר בתאריך 7 דצמבר, 2015