רשימת מאגרי מידע - הרשות הממשלתית למים ולביוב

מאגר נתונים הכולל נתונים הידרולוגים, מילון מונחים, פרטי תאגידי מים וביוב, מחקרים, הקצאה צריכה והפקה.

נתונים ומקורות

פרטים נוספים

פרטים ערך
מחבר הרשות הממשלתית למים וביוב
תאריך עדכון אחרון דצמבר 4, 2017, 17:43 (Asia/Jerusalem)
נוצר בתאריך דצמבר 7, 2015, 15:29 (Asia/Jerusalem)