רשימת מאגרי מידע - הרשות הממשלתית למים ולביוב

מאגר נתונים הכולל נתונים הידרולוגים, מילון מונחים, פרטי תאגידי מים וביוב, מחקרים, הקצאה צריכה והפקה.

נתונים ומקורות

Additional Info

Field Value
Author water_authority
Last Updated ינואר 7, 2016, 14:16 (Asia/Jerusalem)
Created דצמבר 7, 2015, 15:29 (Asia/Jerusalem)