נתוני מפלס ים המלח משנת 1976 עד 2013

נתונים חודשיים של מפלס ים המלח בין השנים 1976 - 2013. בעשורים האחרונים יורד מפלס ים המלח בקצב של כמטר בשנה, כתוצאה ממניעה כמעט מוחלטת של כניסות מים מנהר הירדן (הקמת שכר דגניה בשנת 1964) ומהירמוך (הקמת סכרים על הירמוך בסוריה וירדן) וכן כתוצאה מפעולות אנטרופגניות כגון שאיבות בצד הישראלי והירדני (מפעלי ים המלח הישראליים והירדנים). ירידת מפלס זו הביאה לנזקים תשתיתיים ותיירותיים, הן בשל נסיגת קו החוף והן בשל היווצרות הבולענים (בורות עגולים ועמוקים הנוצרים בשל המסת סלעי מלח בעומק). הבולענים בחופי ים המלח הפכו למטרד תשתיתי הפוגע בכבישים, צינורות, בתי מלון ועוד. מדידות רשמיות של מפלסי ים המלח קיימות משנת 1900, אז עמד המפלס על רום של 392- מ' (לעומת מפלס של 424- מ' בדצמבר 2010). כיום, מדידות מפלס ים המלח מתבצעות באחריותו של השירות ההידרולוגי ברשות המים והביוב.

קבצי מידע ומקורות

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר הרשות הממשלתית למים וביוב
תאריך עדכון אחרון 2 פברואר, 2016
נוצר בתאריך 7 דצמבר, 2015