נתונים יומיים של מפלס הכנרת משנת 1966

נתונים יומיים המאפשרים לראות את השינוי במפלס הכנרת משנת 1966 עד היום. מדידות רציפות של מפלס הכנרת קיימות משנת 1926. מפלס המים המקסימאלי אשר נמדד בכנרת עמד על 208.20- מ' ב- 27/01/69 ומפלס המינימום הגיע לרום של 214.87- מ' ב- 29/11/01. כיום רום זה הוא גם המפלס המינימאלי הקבוע בחוק.

נתונים ומקורות

Additional Info

Field Value
Author water_authority
Last Updated ספטמבר 25, 2017, 08:50 (Asia/Jerusalem)
Created דצמבר 7, 2015, 17:03 (Asia/Jerusalem)