נתונים יומיים של מפלס הכנרת משנת 1966

נתונים יומיים המאפשרים לראות את השינוי במפלס הכנרת משנת 1966 עד היום. מדידות רציפות של מפלס הכנרת קיימות משנת 1926. מפלס המים המקסימאלי אשר נמדד בכנרת עמד על 208.20- מ' ב- 27/01/69 ומפלס המינימום הגיע לרום של 214.87- מ' ב- 29/11/01. כיום רום זה הוא גם המפלס המינימאלי הקבוע בחוק.

קבצי מידע ומקורות

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר הרשות הממשלתית למים וביוב
תאריך עדכון אחרון 25 ספטמבר, 2017
נוצר בתאריך 7 דצמבר, 2015