מאגר חומרי הדברה

מאגר המכיל את תכשירי הדברה אורגניים, קוטלי עשבים ותכשירים רגילים הניתנים לשימוש בחקלאות. המאגר כולל גם קישור לתווית התכשיר

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד החקלאות ופיתוח הכפר
תאריך עדכון אחרון 19 יוני, 2019
נוצר ב 8 דצמבר, 2015
עדכון אוטומטי
תדירות עדכון יומית