בעלי היתר לביצוע מדידות קרינה בלתי מייננת

מאגר זה מוגשות כשירות לציבור ואינו מהווה המלצה של המשרד על בודק זה או אחר. ההיתר הוא שמי - אישי לאדם אשר עבר הכשרה מקצועית מתאימה, בידיו ציוד המתאים לביצוע המדידות והוא שולח את הציוד לכיול מדי שנה במעבדה מורשית. ההיתר מתחדש מדי שנה עם כיול מכשיר המדידה. מומלץ מאוד לבקש ממבצע המדידה להציג רישיון הסמכה בר-תוקף לביצוע מדידת הקרינה המבוקשת. זאת, על מנת לוודא כי הוא בעל היתר, וכדי לבדוק שהמדידה מתבצעת אך ורק עם הציוד המופיע ברשימה. לינק למאגר: http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Non-Ionizing-Measurements/Pages/default.aspx

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר המשרד להגנת הסביבה
תאריך עדכון אחרון 23 אוגוסט, 2018
נוצר ב 8 דצמבר, 2015