ועדות הכנסת - סדרי יום ופרוטוקולים

מאגר זה מכיל מידע על ועדות הכנסת - סדרי יום ופרוטוקולים.

נתונים ומקורות

פרטים נוספים

פרטים ערך
מחבר הכנסת
תאריך עדכון אחרון פברואר 16, 2016, 10:25 (Asia/Jerusalem)
נוצר בתאריך דצמבר 8, 2015, 13:56 (Asia/Jerusalem)