חברי כנסת, ממשלות וסיעות

מאגר זה מכיל מאגר חברי כנסת, ממשלות וסיעות.

קבצי מידע ומקורות

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר הכנסת
תאריך עדכון אחרון 7 פברואר, 2018
נוצר בתאריך 8 דצמבר, 2015