החוקים כפי שנחקקו

המאגר הכולל את כל החוקים כפי שהתקבלו מתקופת המנדט הבריטי, דרך תקופת מועצת המדינה הזמנית, ומהכנסת הראשונה ועד הכנסת הנוכחית. לכל דף מוצגת המעטפת הפרלמנטרית המלאה של הליך חקיקתו.

קבצי מידע

This dataset has no data

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
אל המקור https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawReshumot.aspx?t=LawReshumot&st=LawReshumotLaws
מחבר הכנסת
תאריך עדכון אחרון 9 ינואר, 2019
נוצר ב 8 דצמבר, 2015
עדכון אוטומטי
תדירות עדכון יומית