הצעות חוק שעברו קריאה ראשונה (פרטיות וממשלתיות)

מאגר זה מכיל רשימת הצעות חוק שעברו קריאה ראשונה (פרטיות וממשלתיות).

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר הכנסת
תאריך עדכון אחרון 7 פברואר, 2018
נוצר ב 8 דצמבר, 2015