הצעות חוק בכנסת העשרים

מאגר הכולל את כל הצעות החוק שהיו בהליכי חקיקה בכנסת העשרים, כולל הצעות חוק שהליכי החקיקה בהן נעצרו במהלך פעילות כנסת, שהליכי החקיקה בהן הושלמו והן התקבלו בקריאה השלישית והצעות חוק שהליך חקיקתן נעצר בשל התפזרות הכנסת העשרים. המאגר שעלה לאוויר בדצמבר 2016 מאפשר לראשונה לצפות בהצעות החוק תוך כדי הליך החקיקה ולעיין במעטפת הפרלמנטרית של כל הצעת החוק.

קבצי מידע

This dataset has no data

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
אל המקור https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawSuggestionsSearch.aspx?t=LawSuggestionsSearch&st=CurrentKnesset
מחבר הכנסת
תאריך עדכון אחרון 9 ינואר, 2019
נוצר ב 8 דצמבר, 2015
עדכון אוטומטי
תדירות עדכון שעתי