רשימת יחידים בעלי רישיון יועצים/משווקים/מנהלי תיקים

רשימת בעלי רישיון לעיסוק בהשקעות: יועצי השקעות, משווקי השקעות, מנהלי תיקי השקעות. מאגר בעדכון יומי.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר רשות ניירות ערך
תאריך עדכון אחרון 7 ינואר, 2016
נוצר ב 8 דצמבר, 2015