עולים שעלו משנת 1989 עד 2012 לפי שנות עלייה וארצות מוצא עיקריות

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד העלייה והקליטה
תאריך עדכון אחרון 7 ינואר, 2016
נוצר ב 8 דצמבר, 2015