תקנון עבודה סוציאלית

תקנון ותעריפים לעובדים הסוציאליים, מחולקים לפרקים לפי נושאים ונושאי משנה.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
תאריך עדכון אחרון 22 ינואר, 2017
נוצר ב 9 דצמבר, 2015