המחלקות לשירותים חברתיים

המחלקות לשירותים חברתיים נותנות שירותים חברתיים לפרטים, משפחות וקהילות. בכל רשות מקומית פועלת מחלקה לשירותים חברתיים עבור המתגוררים בה. המאגר מכיל את כל המחלקות ודרכי יצירת הקשר אליהן.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
תאריך עדכון אחרון 20 ינואר, 2016
נוצר ב 9 דצמבר, 2015