לו"ז ומידע גאוגראפי בתחבורה הציבורית

General Transit Feed Specifications) GTFS) מגדיר פורמט סטנדרטי להעברת מידע על לו"ז ומידע גאוגראפי בתחבורה הציבורית. לקבלת מידע נוסף על אפיון הפורמט של ה GTFS, קרא באתר Google תנאי שימוש: תודה על ביקורך בדף ה GTFS - Google Transit Feed Specification (להלן ה"דף") של אתר משרד התחבורה אגף תחבורה ציבורית (להלן "המשרד").

ע"י המשך שימוש של דף זה, גישה למידע בדף או הורדת קובצי ה GTFS (להלן "הקובץ") הנך מסכים לתנאי השימוש (להלן "תנאי שימוש"), אשר יכולים להשתנות בכל שלב ע"י משרד התחבורה ללא הודעה מראש. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש, כולל שינויים ועדכונים, אינך מורשה להשתמש בדף או להוריד קובץ מאתר זה. ע"י הורדה של הקובץ, הינך מאשר כי קראת את תנאי השימוש, וההגבלות המפורטות בהמשך.

בנוסף, ומבלי לגרוע מזכויותיה הניתנים למשרד על פי החוק, המשרד לא יהיה חייב בגין כל נזק ו/ או אבדן ו/ או הוצאה מכל מין וסוג שהם אשר עלולים להיגרם כתוצאה משמוש בדף ו/ או במידע ובנתונים המפורסמים בו. הגם המשרד עושה כל מאמץ על מנת שהחומר המופיע בדף יהא מעודכן ומדוייק , המשרד לא יהיה אחראי לכל טעות, שגיאה, השמטה או חוסר עדכון של המידע ו/או הנתונים המפורסמים בו . כמו כן המשרד לא יישא בכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו עקב מעשים או מחדלים כמפורט לעיל.

המשרד שומר לעצמו את הזכות לשנות בכל שלב את תנאי השימוש. ע"י הורדה של הקבצים, הינך מאשר כי קראת את תנאי השימוש.

נתונים ומקורות

פרטים נוספים

פרטים ערך
מחבר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
תאריך עדכון אחרון מאי 22, 2016, 13:47 (Asia/Jerusalem)
נוצר בתאריך דצמבר 10, 2015, 11:35 (Asia/Jerusalem)