נתונים חודשיים ושיעורי שינוי במדד המשולב

נתונים חודשיים ושיעורי שינוי במדד המשולב.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר בנק ישראל
תאריך עדכון אחרון 25 ינואר, 2016
נוצר ב 13 דצמבר, 2015