רשימת תאגידים בנקאיים בישראל - כתובות וקישורים

קישור למאגר

מתוך תקציר צביר הנתונים

רשימת תאגידים בנקאיים בישראל - כתובות וקישורים.

מקור: רשימת תאגידים בנקאיים בישראל - כתובות וקישורים

לא נמצאה תצוגה מתאימה למשאב

ניתן להוריד את המשאב על ידי לחיצה על קישור למאגר

מידע נוסף

פרטים ערך
תאריך עדכון אחרון 10 דצמבר, 2015
נתוני-מטא: תאריך עדכון אחרון 10 דצמבר, 2015
נוצר ב 10 דצמבר, 2015
פורמט XML
רישיון 1.0
נוצרלפני יותר מ-3 שנים
מספר מזההb81de894-af46-4fb6-994e-ca873e5be17b
שינוי אחרוןלפני יותר מ-3 שנים
חבילת עדכון75989c99-3122-4656-943c-3b758262cbf4
מספר מזהה - גירסה415b3183-ace4-426b-b5df-1073a2d4a71e