הריבית הקבועה הממוצעת על משכנתאות במיגזר השיקלי הלא-צמוד

הריבית הקבועה הממוצעת על משכנתאות במיגזר השיקלי הלא-צמוד.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר בנק ישראל
תאריך עדכון אחרון 7 ינואר, 2016
נוצר ב 13 דצמבר, 2015