הריבית הממוצעת על משכנתאות צמודות למדד ומחשבון לחישוב עמלת פירעון מוקדם

הריבית הממוצעת על משכנתאות צמודות למדד ומחשבון לחישוב עמלת פירעון מוקדם.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר בנק ישראל
תאריך עדכון אחרון 7 ינואר, 2016
נוצר ב 13 דצמבר, 2015