צו תעריף המכס ומס קניה

תעריף המכס ומס-קניה הינו הכלי המרכזי לסיווגם של טובין. סיווגם הנכון של הטובין הוא המפתח לקביעת שיעורי המסים, קביעת הצורך באישורים שונים, רשיונות, תקנים וכן כל יתר תנאי הייבוא בהתאם לחוקים השונים, התקנות וההוראות.

נתונים ומקורות

Additional Info

Field Value
Author taxes_authority
Last Updated יולי 26, 2017, 11:48 (Asia/Jerusalem)
Created דצמבר 9, 2015, 15:22 (Asia/Jerusalem)