הכנסה מזערית ומרבית לחישוב דמי ביטוח ותקרת ...

קישור למאגר

מתוך תקציר צביר הנתונים

הכנסה מזערית ומרבית לחישוב דמי ביטוח ותקרת הכנסה לשיעור מופחת - לא עובד ולא עובד.

מקור: הכנסה מזערית ומרבית לחישוב דמי ביטוח ותקרת הכנסה לשיעור מופחת - לא עובד ולא עצמאי

לא נמצאה תצוגה מתאימה למשאב

ניתן להוריד את המשאב על ידי לחיצה על קישור למאגר

מידע נוסף

פרטים ערך
תאריך עדכון אחרון 9 דצמבר, 2015
נתוני-מטא: תאריך עדכון אחרון 9 דצמבר, 2015
נוצר ב 9 דצמבר, 2015
פורמט XLS
רישיון 1.0
נוצרלפני יותר מ-3 שנים
מספר מזהה19812058-182e-471f-90db-782955fee9f5
שינוי אחרוןלפני יותר מ-3 שנים
חבילת עדכון3fa5d954-f7e6-4161-96c1-a0248bb29899
מספר מזהה - גירסהc7e75cfe-2ff0-4e7e-93d4-a0057ea594b1