הכנסה מזערית ומרבית לחישוב דמי ביטוח ותקרת ...

קישור למאגר

מתוך תקציר צביר הנתונים

מאגר זה מכיל נתונים על הכנסה מזערית ומרבית לחישוב דמי ביטוח ותקרת הכנסה לשיעור מופחת - עובד שכיר ומעסיק.

מקור: הכנסה מזערית ומרבית לחישוב דמי ביטוח ותקרת הכנסה לשיעור מופחת - עובד שכיר ומעסיק

לא נמצאה תצוגה מתאימה למשאב

ניתן להוריד את המשאב על ידי לחיצה על קישור למאגר

מידע נוסף

פרטים ערך
תאריך עדכון אחרון 9 דצמבר, 2015
נתוני-מטא: תאריך עדכון אחרון 9 דצמבר, 2015
נוצר ב 9 דצמבר, 2015
פורמט XLS
רישיון 1.0
נוצרלפני יותר מ-3 שנים
מספר מזההcb0a059f-ed48-4624-947a-36916e75de7e
שינוי אחרוןלפני יותר מ-3 שנים
חבילת עדכוןa09ae704-c3f7-42c1-aba5-5b7d6b640eba
מספר מזהה - גירסה062493b2-31a5-42db-ae2f-e318a6135eab