הכנסה מזערית ומרבית לחישוב דמי ביטוח ותקרת הכנסה לשיעור מופחת - עובד שכיר ומעסיק

מאגר זה מכיל נתונים על הכנסה מזערית ומרבית לחישוב דמי ביטוח ותקרת הכנסה לשיעור מופחת - עובד שכיר ומעסיק.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר המוסד לביטוח לאומי
תאריך עדכון אחרון 16 פברואר, 2016
נוצר ב 9 דצמבר, 2015