שכר מינימום

שכר מינימום מעודכן:

שכר יומי למועסק 5 ימים בשבוע: 214.62 ש"ח (החל ב- 01.04.2015) שכר יומי למועסק 6 ימים בשבוע: 186.00 ש"ח (החל ב- 01.04.2015) שכר לשעה: 25.00 ש"ח (החל ב- 01.04.2015) שכר חודשי: 4,650.00 ש"ח (החל ב- 01.04.2015)

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר המוסד לביטוח לאומי
תאריך עדכון אחרון 3 אפריל, 2016
נוצר ב 9 דצמבר, 2015