הסכום הבסיסי לחישוב קיצבאות

מאגר זה מכיל נתונים על הסכום הבסיסי לחישוב קיצבאות.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר המוסד לביטוח לאומי
תאריך עדכון אחרון 26 יולי, 2017
נוצר ב 9 דצמבר, 2015