מאגר דוחות חקירה בטיחותיים

מאגר דוחות חקירה בטיחותיים בתחום התעופה האזרחית.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
אל המקור RSS ATOM
מחבר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
גרסה 2.0
תאריך עדכון אחרון 7 ינואר, 2019
נוצר ב 10 דצמבר, 2015
עדכון אוטומטי
תדירות עדכון שעתי