רשימת מרכזי בחינה למבחן נהיגה עיוני

מרכזי בחינה למבחן נהיגה עיוני - מיקום ושעות קבלת קהל.

קבצי מידע ומקורות

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
תאריך עדכון אחרון 27 ינואר, 2016
נוצר בתאריך 10 דצמבר, 2015