רשימת תחנות צילום לרשיון הנהיגה

תחנות צילום לרשיון הנהיגה - מיקום ושעות קבלת קהל

קבצי מידע ומקורות

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
תאריך עדכון אחרון 27 ינואר, 2016
נוצר בתאריך 10 דצמבר, 2015