רשימת תחנות צילום לרשיון הנהיגה

תחנות צילום לרשיון הנהיגה - מיקום ושעות קבלת קהל

נתונים ומקורות

פרטים נוספים

פרטים ערך
מחבר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
תאריך עדכון אחרון ינואר 27, 2016, 15:25 (Asia/Jerusalem)
נוצר בתאריך דצמבר 10, 2015, 10:01 (Asia/Jerusalem)