מאגר החלטות בתי דין למשמורת 2006-2010

תיקי מוחזקים בבתי דין למשמורת מהשנים 2006-2010

נתונים ומקורות

פרטים נוספים

פרטים ערך
מחבר משרד המשפטים
תאריך עדכון אחרון אוקטובר 5, 2016, 16:30 (Asia/Jerusalem)
נוצר בתאריך דצמבר 10, 2015, 17:02 (Asia/Jerusalem)