רשימת מאגרי מידע - משרד הרווחה והשירותים הציבוריים

רשימת מאגרי מידע - משרד הרווחה והשירותים הציבוריים

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
תאריך עדכון אחרון 17 מאי, 2016
נוצר ב 3 דצמבר, 2015