תשתית לצמיחה 2019 - התכנית הרב שנתית לפיתוח תשתיות

בקובץ זה מופיעים כלל הפרויקטים של משרדי הממשלה, מלבד משרד החינוך ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד ראש הממשלה
תאריך עדכון אחרון 1 מאי, 2019
נוצר ב 1 מאי, 2019
עדכון placeholder=""
תדירות עדכון פעם