דוח מסכם 2017 - דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

קישור למאגר

הדוח המובא בפניכם עוקב אחר ביצוע החלטות הממשלה ה-34 שיועדו להתבצע בשנים 2015-2017. בעבור כל החלטה המופיעה בדוח, מוצג סטטוס ביצוע עדכני, בהתאם לדיווחיהם של משרדי הממשלה ויחידות הסמך. המעקב אחר ביצוע החלטות הממשלה מרוכז על-ידי מנכ"ל משרד ראש הממשלה וצוות משרדו, בהתאם לאמור בתקנון עבודת הממשלה. ההחלטות שעליהן חל המעקב הינן החלטות ביצועיות במהותן, המסווגות בשיטת הסיווג הממשלתית כהחלטות ביצועיות, החלטות על הנעת תהליך עבודה או החלטות על אופן עבודת הממשלה. באופן דומה, המעקב אחר הביצוע של כל החלטה מתבצע עבור פעולות בהחלטה שהינן ביצועיות במהותן. לפיכך, סטטוס הביצוע בדוח שלפניכם מוצג ברמת הפעולה, בהתאם לאחראי על ביצוע הסעיף כפי שהוגדר בהחלטת הממשלה. בהתאם לתקנון עבודת הממשלה, דוח זה אינו כולל מעקב אחר החלטות בענייני חוץ וביטחון, המוטל על ראש המטה לביטחון לאומי, ומעקב אחר החלטות ייעודיות הנוגעות לדיוני התקציב בממשלה, המוטל על הממונה על התקציבים במשרד האוצר.

הטמע

מידע נוסף

פרטים ערך
תאריך עדכון אחרון 10 אפריל, 2018
נתוני-מטא: תאריך עדכון אחרון 10 אפריל, 2018
נוצר ב 10 אפריל, 2018
פורמט XLSX
רישיון 1.0
נוצרלפני יותר משנה
מספר מזההf8d22c3d-6d28-4166-aee4-3d023fa337f3
שינוי אחרוןלפני יותר משנה
חבילת עדכוןe1c3d05f-35af-4756-ac71-47af149b8292
מספר מזהה - גירסה8081942e-0e37-49ad-921c-d583085d1281