תקציב וביצוע 2015-2013 כולל יתרת התחיבויות

עדכון נתוני תקציב המדינה וביצועו לשנים 2015-2013

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד האוצר
תאריך עדכון אחרון 26 יולי, 2017
נוצר ב 2 ינואר, 2017