תקציב וביצוע 2012-2005 כולל יתרת התחיבויות

עדכון נתוני תקציב המדינה וביצועו לשנים 2012-2005

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד האוצר
תאריך עדכון אחרון 26 יולי, 2017
נוצר ב 2 ינואר, 2017