עולים שעלו בעשור האחרון משנת 2009 עד 2018

הדוח מציג את מספר העולים שעלו בעשור האחרון, לפי ישובים בישראל וארצות מוצא עיקריות. הדוח מציג גם את אוכלוסיית העולים לפי ישובים וקבוצות גיל, גיל נכון ליום 1/1/2019

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד העלייה והקליטה
תאריך עדכון אחרון 6 פברואר, 2019
נוצר ב 21 ינואר, 2019
עדכון ידני
תדירות עדכון שנתית